Er folkepensionen nok til, at jeg kan overleve?

Er folkepensionen nok til, at jeg kan overleve?

Er folkepensionen nok til, at jeg kan overleve?

Mange, der går på pension, har selv lavet en aldersopsparing gennem sit arbejdsliv enten privat eller med en arbejdsgiver. Og så er det ikke noget økonomisk problem at gå på pension. Men har man ikke en privat opsparing, kan det være presset at skulle klare sig på folkepensionen, hvis man har større udgifter. Mange ældre vil gerne blive boende i deres nuværende bolig. Men det kan være vanskeligt at få til at hænge sammen, hvis indkomsten pludselig er en del lavere end da man var på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt kan man sagtens overleve på folkepensionen. Der er mange sociale ydelser, der er lavere, som folk klarer sig på, men det kan være svært at opretholde samme levestandard med de samme vaner som før. Men det er der råd for!

Supplement til folkepension

Hvis man er presset rent økonomisk, når man går på folkepension, kan man få nogle andre sociale ydelser sideløbende. En af dem er ældrechecken, der er til pensionister med ingen eller en meget lille formue. Ældrechecken, der også kaldes den supplerende pensionsydelse, er til dem, der i forvejen er berettiget til folkepension ved at have optjent det. Dens fulde beløb er på 17.200 kr. i 2018, og kan både udbetales til par eller enlige. Hvor meget man får udbetalt på sin ældrecheck, afhænger af den tillægsprocent man har. Er tillægsprocenten for eksempel 25, kan man få en supplerende pensionsydelse på 4.300 kr., som er 25 % af det fulde beløb for ældrechecken. Og har man en tillægsprocent på 50, kan man for eksempel få udbetalt 8.600 kr. på sin ældrecheck. Ældrechecken indgår ikke beregning af boligydelse, men den er skattepligtig som andre indtægter.

Kriterier for ældrechecken

For at have ret til en ældrecheck skal man have boet i Danmark i mindst 40 år. Derfor kan man også få en ældrecheck, selvom man er bosat i et andet EU-land, så længe man har ret til folkepensionen og ens likvide formue berettiger til folkepensionen. Der er nogle krav, man skal opfylde for at kunne modtage en ældrecheck, og de lyder som følgende:

  • Man skal være berettiget til at modtage folkepension senest i december året før, og altså være fyldt 65 år inden d. 1. januar.
  • Man må ikke have en likvid formue der overstiger 86.000 pr. 1. januar.
  • Man skal have en personlig tillægsprocent, der er højere end nul.

partnertekst