Gør tunge og svære løft lette at håndtere med svingkran

Gør tunge og svære løft lette at håndtere med svingkran

  • By :
  • Category : Blog
  • Comment : 0
Gør tunge og svære løft lette at håndtere med svingkran

Det ses oftest, at man på arbejdspladser skal have foretaget sig forskellige løft inden for et afgrænset område, og disse løft skal gentages mange gange dagligt, mens løftene ydermere kan være ganske tunge. Dette er først og fremmest et meget opslidende arbejde, der i flere tilfælde leder til sygedage og et dårligere arbejdsmiljø, da en sådan type af arbejde er særdeles hårdt at udføre. Her kan man gøre både medarbejderne og dermed selve virksomheden en stor tjeneste, såfremt man vælger at erhverve sig noget løfteudstyr, der kan varetage disse tunge løft, der alligevel blot foregår inden for det begrænsede område. Dette kunne eksempelvis være en svingkran, der tager sit udgangspunkt i en søjle med en svingarm, og denne svingkran kan løfte emner i en afstand på 2-5 meter, alt efter hvor lang svingarmen på kranen er.

Svingkranen kan monteres på forskellige måder

Der er forskellige måder, hvorpå det er muligt at montere svingkranen på, og dette er naturligvis noget, man bør tilpasse den daglige drift på virksomheden. Den hyppigst anvendte svingkran er den gulvmonterede svingkran, mens det også oftere og oftere ses, at virksomheder vælger en væg- eller loftmonteret variant. Der vælges altså forskelligt, hvilket hovedsageligt kommer som et resultat af, at alle virksomheder har forskellige måder at løse forskellige opgaver på, hvorfor det er nødvendigt at vælge en brugertilpasset variant. Udover de forskellige monteringsmuligheder er det også muligt at få svingkraner med forskellige løftekapaciteter, hvilket kommer af flere forskellige ting, og dette kunne nærliggende være svingkranen og søjlens styrke. Løftekapaciteten går ned til emner på 15 kg, mens de tungeste løft kan være på op mod 2000 kg, og dette skal naturligvis afstemmes med de emner, man løfter omkring det givne område i virksomheden.

De forskellige løftemetoder skal også overvejes

Det er også muligt at få forskelligt løfteværktøj, der også har noget at sige i forhold til løftekapaciteten og mobiliteten i de forskellige løft. Der findes løsninger, der løfter med vakuum, mens det også er muligt at få en model med en løftemagnet, og det er også muligt at få produceret specialværktøj, såfremt dette er nødvendigt. Løfteudstyr, der løfter med vakuum, er ikke muligt at benytte i alle tilfælde, da der vil være materialer, der simpelthen ikke er mulige for vakuumløftere at få ordentligt, fast greb i. Derfor skal man altså både afstemme løfteværktøjet med, hvad der er lettest for medarbejderne, mens det ydermere skal være muligt at få løfteværktøjet til at komme i god og solid kontakt med det emne, der skal løftes.

Ønsker du at gøre arbejdet lettere i bogstavelig forstand? Klik her for at få mere at vide omkring forskellige løsninger inden for løfteudstyr, der kan brugertilpasses efter behov.

partnertekst